admin

ABC – Nông nghiệp cho ai và vì ai

  https://opentv.info/wp-content/uploads/2024/01/ABCso3_Box_hoidap_co_so_khoa_hoc_cua_cay_trong_bien_doi_gene-1.pdf https://opentv.info/wp-content/uploads/2024/01/ABCso3_box_BVy_Cach_mang_xanh_nhung_gam_mau_sang_toi-1.pdf https://opentv.info/wp-content/uploads/2024/01/ABCso3_bai5_Cay_trong_bien_doi_gen_chung_ta_dang_o_dau-1.pdf https://opentv.info/wp-content/uploads/2024/01/ABCso3_bai3_bao_tro_nong_nghiep-1.pdf https://opentv.info/wp-content/uploads/2024/01/ABCso3_bai2_khung_hoang_luong_thuc-1.pdf

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TÀI CHÍNH 2007-2008

Xử lý vấn đề khủng hoảng khi khủng hoảng chưa kết thúc là một việc làm đầy rủi ro: rủi ro gây thêm hoang mang cho cộng đồng, rủi ro nhìn nhận không đúng mức, rủi ro không phân tích toàn diện, rủi ro mang lại viễn cảnh không đúng cho tương lai,v.v.. Thế nhưng, […]